Излагање научног рада „Народ сеоба – насељавања и интеграциона искуства Срба у Мађарској“

У оквиру конференције „Глобални миграциони процеси и Мађарска – изазови и одговори“ одржане у организацији Института за мањинска истраживања Мађарске академије наука, 17-ог новембра 2015. године у Будимпешти, директор Српског института Пера Ластић је изложио свој рад под насловом „Народ сеоба – насељавања и интеграциона искуства Срба у Мађарској“. Он је истакао да су непрестане масовне сеобе обележиле историју српског народа, па се отуда Срби по роману Милоша Црњанског називају и народом сеоба, а појам сеобе добија симболичку улогу у српској књижевности и историографији 20-ог века. Тим сеобама српског народа у великој мери је била захваћена територија Угарског краљевства од краја 14. до почетка 19. века. Српске сеобе нису престајале ни у другој половини 20-ог века што је неуобичајена појава у Европи. Сеобе Срба у Угарску су довеле до прожимања западних и источних образца у српској култури, а аутономија српског народа везана за организацију Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији и заснована на леополдинским привилегијама је омогућила национални опстанак и развој ове заједнице. Савремени миграциони прилив Срба у Мађарску је у знатној мери променио овдашњу српску заједницу и указао не само на проблематику интегрисања мањине у већинску средину једне државе, него и на проблематику унутрашње интеграције саме мањинске заједнице, истакао је Ластић чије предавање је скренуло пажњу научне заједнице на рад Српског института.