Az Intézetről

Üdvözöljük a budapesti Szerb Intézet honlapján!

A budapesti Szerb Intézetet 2009-ben alapította költségvetési intézményként a Szerb Országos Önkormányzat, a magyarországi szerb nemzetiség országos érdekképviseletét ellátó és kulturális autonómiáját intézmények létrehozása és működtetése révén megvalósító országos kisebbségi önkormányzat.
2019-től az Intézet továbbra is a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézményként “Szerb Intézet Non-profit Kft.” keretén belül folytatja a tudományos és kulturális munkáját.

Az Intézet feladata a magyarországi szerbség múltjának és társadalmi jelenének kutatása, az ilyen kutatások szervezése, támogatása, koordinálása, elősegítése.

A magyarországi szerb tudományosság több évszázados múltra tekint vissza. A XVIII. század elejétől kezdve számos szerb történész, nyelvész, jogtudós, filozófus, orvos, természettudós, biológus, fizikus, mérnök született, tanult, élt illetve dolgozott a történelmi Magyarországon.

A gazdag történelmi hagyományokra támaszkodva célunk, hogy a mára megfogyatkozott, azonban öntudatos és jól képzett értelmiséggel rendelkező mai magyarországi szerbség tudományos önmegismerése számára intézményi kereteket biztosítsunk.

Tevékenységünket idővel szeretnénk kiterjeszteni a tudományos ismeretterjesztés, a közoktatás, a felsőfokú képzés, a magyarországi szerb műemlékvédelem és a politikai döntéshozatal előkészítésének szakmai segítésére is.

Tudjuk, hogy céljainkat csak más tudományos műhelyekkel közösen tudjuk megvalósítani. Nyitottak vagyunk a magyarországi, a szerbiai és általában a nemzetközi együttműködésre.

Mint fiatal, kiépülőben levő intézménynek számos nehézséggel kell megbirkóznunk, melyek között a kapacitások szűkösségét kell említenünk. Így az intézményi működéshez szükséges anyagiak előteremtését is, az elemi infrastruktúra megteremtését. Mégis, első megkezdett kutatási projektjeink bizakodással töltenek el bennünket.

Szeretnénk, ha fokozatosan kiépülő és folyamatosan megújuló honlapunk révén minden érdeklődő tájékozódhatna az Intézet tevékenységéről; információkhoz, adatokhoz juthatna a magyarországi szerbségről és a rá vonatkozó kutatások eredményeiről.

Lásztity Péró, igazgató