Linkek

Самоуправа Срба у Мађарској – Szerb Országos Önkormányzat

www.szerb.hu

Културни и документациони центар Срба у Мађарској – Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ

http://centar.hu/index.php/sr/

Срби у Батањи – Szerbek Battonyán

www.szerbek-battonyan.hu

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум “Никола Тесла” –

„Nikola Tesla” Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

http://nikola-tesla.net/hu/

Xрам Св. Георгија у Будимпешти – Budapesti Szent György szerb ortodox templom

http://www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs/

Српско позориште у Мађарској – Magyarországi Szerb Színház

http://szinhaz.szerb.hu/ser/index.php

Институт за истраживање мањина, Центар за друштвене науке  Мађарске академије наука – 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

http://www.mtaki.hu/

Национална библиотека за стране језике – Országos Idegennyelvű Könyvtár

https://www.oik.hu/web/nemzetisegi

Истраживачки центар Словака у Мађарској – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete

http://www.slovaci.hu/

Центар за истраживање етницитета – Ethnicity Research Center Belgrade

http://ercbgd.org.rs/

Етнографски институт САНУ – Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Néprajzi Szakosztálya

http://etno-institut.co.rs/

Матица српска – Matica srpska

http://www.maticasrpska.org.rs/

Галерија матице српске – Matica srpska képgalériája

http://galerijamaticesrpske.rs/

Просвјета Загреб – Prosvjeta Zagreb

http://prosvjeta.net/

Одељење за мањине Мађарског етнографског друштва –

Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztály

http://www.neprajzitarsasag.hu/

Музеј у Мохачу “Dorottya Kanizsai” – Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács

http://www.jpm.hu/

Институт за славенске и балтичке језике ЕЛТЕ БТК –

ELTE BTK Szláv és Balti Nyelvek Intézete

http://szlavintezet.elte.hu/

Универзитет у Сегедину – Szegedi Tudományegyetem

http://www.u-szeged.hu/

Месечни лист “Баратшаг” – „Barátság” folyóirat

http://nemzetisegek.hu/

Српски програм МР4 – MR4 szerb műsor

http://szerb.radio.hu/