Projektek

Programok, projektek

Ezen az oldalon olvashatnak többet a Szerb Intézet projektjeiről

 SZERB TEMETŐK ÉS SÍREMLÉKEK MAGYARORSZÁGON

Magyarországi szerb temetők és síremlékek rögzítése, dokumentálása, a Szerb Intézet kutatói felmérése.
2011 és 2014 között több mint 65 településen lettek dokumentálva a magyarországi szerb sírok és sírfeliratok, melyek egy külön erre a célra létrehozott digitális adatbázisban kerültek rögzítésre.

BŐVEBBEN
KÉP ÉS EMLÉKEZET

A projekt fő célja a magyarországi szerbekkel kapcsolatos régi és levéltári felvételek gyűjtése, digitalizációja, feldolgozása és bemutatása. A fényképek gyűjtésével és digitalizációjával párhuzamosan zajlik a XIX. és XX. századi magyarországi szerbek életével kapcsolatos adatgyűjtés. Ennek kapcsán különféle interjúkat készítene szakembereink, melyeket felvételeken archiválunk.
A MAGYARORSZÁGI SZERBEK NÉPRAJZÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

Néprajzi tanulmányok, leírások, könyvek rögzítése, dokumentálása, ezekről elektronikus adatbázis készítése.
“NYELVI TÁJKÉP” – SZERB NYELV ÉS ÍRÁSBELISÉG MAGYARORSZÁGON

Közös kutatási projekt az ELKH MTA Nyelvtudományi Intézetével és a belgrádi SZTMA Balkanológiai Intézetével. Szerb feliratok rögzítése, a szerb nyelv vizuális, térbeli megjelenésének kutatása.A MAGYARORSZÁGI SZERBEK KULTÚRÁJÁNAK TÖRTÉNETE

A pesti Szent György nagyvértanú szerb-ortodox templom és egyházközség története, egyházi források és sajtó alapján; A romániai és magyarországi szerbek kulturális és történelmi kapcsolatai; A magyarországi szerbek hitoktatásának története

TOVÁBBI PROJEKTEK

  • ANYANYELVI GYÖKEREINK: Батосек (Bátaszék), Бреме (Beremend), Будимпешта (Budapest), Батања (Battonya)
  • A MAGYARORSZÁGI SZERB VEZETÉKNEVEK ÉS KERESZTNEVEK EREDETE
  • MAGYARORSZÁGI SZERBEK KORPUSZNYELVÉSZETI KUTATÁSA
  • A NEMZETI KISEBBSÉGEK HELYZETE KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN
  • A SZERB NYELV ÉS NÉPISMERET OKTATÁSÁNAK FELMÉRÉSE
  • A MAGYARORSZÁGI SZERBEK TÖRTÉNETE ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE – tudományos és népszerű előadássorozat
  • A MAGYARORSZÁGI SZERBEK NÉPZENEI GYŰJTEMÉNYÉNEK LÉTREHOZÁSA