Tevékenységek

A BUDAPESTI SZERB INTÉZET CÉLKITŰZÉSEI

 • A magyarországi szerbek múltjára és társadalmi jelenére vonatkozó tudományos kutatások számára intézményi keretek létrehozása
 • A magyarországi szerbekre vonatkozó tudományos kutatások segítése, támogatása, koordinálása, szervezése és megvalósítása
 • A magyarországi szerb nyelvű tudományosság ápolása
 • Hozzájárulni a magyarországi szerb tudósok, kutatók és értelmiségiekúj generációjának kineveléséhez
 • A magyarországi szerbekre vonatkozó kutatási eredmények népszerűsítése
 • A magyarországi szerbekre vonatkozó tudományos kutatások szerbiai, magyarországi és nemzetközi integrálása
 • A magyarországi szerb közösség különféle társadalmi tevékenységeinek szakmai segítése (politikai döntéshozatal előkészítése, szerb nemzetiségi oktatás tartalmának és módszertanának szakmai megalapozása, stb.)

 TERVEZETT MŰKÖDÉSI TERÜLETEK

 • A magyarországi szerbek történelmének kutatása
 • Helyi szerb közösségek történetének kutatása
 • A magyarországi szerbek kultúrtörténetének kutatása
 • A magyarországi szerbek néprajzának/etnológiájának kutatása
 • A magyarországi szerbekre vonatkozó nyelvészeti kutatások
 • A magyarországi szerbekre vonatkozó szociológiai, jogi és politológiai kutatások
 • Előadások, előadás-sorozatok szervezése a magyarországi szerbekre vonatkozóan,felnőttképzés és felsőfokú képzés támogatása
 • Szakmai, tudományos konferenciák szervezése
 • Kiállítások szervezése
 • Kiadványok, tudományos publikációk megjelentetése
 • Felmérések, adatbázisok készítése a magyarországi szerbekre vonatkozóan
 • A magyarországi szerbek történelmi emlékhelyeivel, kultúrtörténeti műemlékeivel és védett történelmi helyszíneivel kapcsolatos védelem tudományos megalapozása
 • Szakmai tanácsadás