LÁSZTITY PÉRÓ, BADA ZOLTÁN (SZERK.): SAVA TEKELIJA I NJEGOVO DOBA U OGLEDALU SAVREMENE NAUKE – 2013

Megjelenés: Budapest, 2013.

(Szerb nyelvű tanulmány kötet mely a címben szereplő konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza)

A kötet „Tököly Száva és az ő kora a tudomány jelenlegi állásának tükrében” című konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza, melyet 2011. november 25-én tartottak Budapesten, Tököly Popovics Száva (1761-1842) születésénének 250. évfordulója alkalmából. A munka célja, az évforduló megünneplésén kívül, e szerb személyiség életművének bemutatása „saját idejének és államának kontextusában, azaz társadalmának, melyben élt (OMM, Európa)” – Lásztity Péró előszavából, 9. old – melynek eddig kevés figyelmet szenteltek. Szintén kiemelt fontosságú, hogy a konferenciához először magyar tudósok is csatlakoztak, csakúgy mint a szervező aki Tököly egész életművének a bemutatásáért vállalkozott. Tököly P. Száva nem csak mecénása és alapítója volt a Tökölyanumnak, ahogyan azt a közvélemény tartja, hanem eredményeit a jog és a politika területén is elismerik, Temesvári gyűlésen folytatott tevékenysége, valamint nyelvi, néprajzi tudományos vizsgálódásai is ismertek.
A program összeállítására való igény egyrészt a magyar oldalról érkezett, melynek célja Tököly bemutatása volt a hazai olvasóközönség számára, csak úgy mint az egykori Osztrák-Magyar-Monarchia területén élő szerb közösség számára. A kötetben szereplő tanulmányok szerzői tagjai a magyarországi, romániai szerb közösségnek, rajtuk kívül négy magyar szerző, akikhez további szerzők csatlakoztak Belgrádból, Újvidékről és Somborból. A kötet elsősorban a konferencia tematikáját követi, hogy minél szélesebben képet adhasson Tököly munkásságáról.

Különösen fontos kiemelni, hogy a kötet egyedülállóan gazdag képi anyagot tartalmaz, minden tanulmány fényképekkel és képekkel van kiegészítve. Ezek között sok új anyag található, mint például Tököly rajzai, vagy akár az emlékplakett mely Jovan Popovics Tekelija nemesi címéről tanúskodik.

A kötet megjelenését támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Országos Szerb Önkormányzat, Fővárosi Szerb Önkormányzat, III. kerület Szerb Önkormányzat.

A kiadvány megvásárolható a Szerb Intézetben (Budapest, V. kerület, Veres Pálné u. 19. II. emelet – Tökölyanum épülete; tel.:+36-1-782-1639, e-mail: info@srpskiinstitut.hu)