DUJMOV MILÁN: LISTA SVEŠTENIKA SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE BUDIMSKE (A BUDAI SZERB ORTODOX PÜSPÖKSÉG PAPJAINAK NÉVSORA – SZERB NYELVŰ KIADVÁNY) – 2013

Budapest, 2013

2013-ban, a budapesti Szerb Intézet támogatásával megjelent kiadvány a Budai Szerb Ortodox Püspökség parókiáinak és az ott szolgáló papjainak listáját tartalmazza, feltüntetve a lelkészek szolgálatáinak éveivel. A kiadványban szereplő lelkészek névsora ABC-sorrendben található. A szolgálat évei mellett, a parókiák neve, s a legalapvetőbb biográfiai adatok is szerepelnek. E részben találhatóak az egyes papokról készült portrék is, valamint sírjaikról és sírfelirataikról készült felvételek is.

A kiadványhoz kölcsönzési lehetőséget biztosít a Szerb Intézet (Budapest, V. kerület, Veres Pálné u. 19. II. emelet – Tökölyanum épülete; tel.:+36-1-782-1639, e-mail: info@srpskiinstitut.hu)