UROSEVICS DANILO: SZERBEK A BARCSI ÉS SÁRVÁRI INTERNÁLÓTÁBORBAN 1941-1945 – (2016)

Hosszas előkészületek után megjelent Dr. Urosevics Danilo könyve a bácskai szerbek internálásáról a II. világháború idején. A könyv két nyelven, magyarul és szerbül jelent meg „Срби у логорима Мађарске, 1941-1945 – у Барчу и Шарвару” illetve „Szerbek a barcsi és sárvári internálótáborban 1941-1945” címmel a Budapesti Szerb Önkormányzat, a „Zora” Egyesület (Budapest) és a Vajdasági Levéltár kiadásában. Lásztity Péró és Bada Zoltán – Szerb Intézet munkatársai – készítették el a szövegek szakmai lektorálását, szerkesztését, valamint a kötet összeállítását. A Szerb Intézet volt az egyik fő kiadója e mindenképpen figyelemre méltó műnek.

„A jelen kötet nem monografikus igényű feldolgozás, hanem egy hiteles történeti háttérbe ágyazott narratíva, ugyanakkor alapvető összefoglaló, amit nagyon korrektül jelez már a címnegyedben: „Visszaemlékezések és a szakirodalom alapján írta Dr. Urosevics Danilo”. Mivel a témát mostanság kiemelt érdeklődés övezi, bízom benne, hogy élénk visszhangot kelt a szerző és a szerkesztők dicséretes, a történeti megértést szolgáló munkája. A magyar olvasó lehetőséget kap, hogy a másik oldal szemszögéből is megismerje a világháború egy tragikus szakaszát, aminek fontosságát nem lehet eléggé hangoztatni. Ennek híján ugyanis József Attila gondolatai sosem lehetnek valósággá: A harcot, amelyet őseink vívtak/ békévé oldja az emlékezés/ s rendezni végre közös dolgainkat/ ez a mi munkánk; és nem is kevés.”
Katona Csaba recenziójából (Budapest)

„Dr. Urosevics Danilo írása egy olyan hasznos könyv, amely a szerb civilek, különösen a két világháború között a Bácskába került telepesek szenvedéseinek elhanyagolt és kevéssé ismert történetét elemzi az 1941-1944 közötti megszállás idején, és egyben emléket is állít nekik. Ezáltal Urosevics bemutatja ezt a történelmi eseményt a magyar és szerb olvasóközönség számára, ugyanakkor megismerteti a nyilvánosággal saját interpretációját is, kitéve azt a köz ítéletének (…). Urosevics könyve bővíteni fogja ismereteinket a bácskai szerb telepes közösségek történelmi sorsáról, melyek szenvedése 1941-ben és internálásuk Sárváron hosszútávon meghatározta nemzeti identitásukat.”
Milan Micić recenziójából (Újvidék)

A kiadvány megvásárolható a Szerb Intézetben (Budapest, V. kerület, Veres Pálné u. 19. II. emelet – Tökölyanum épülete; tel.:+36-1-782-1639, e-mail: info@srpskiinstitut.hu)