BARTÓK BÉLA – SZERB ÉS BOLGÁR PARASZTZENE A BÁNÁTBÓL (1935) – 2017

Budapest, 2017

Kiadó: Vujicsics Egyesület és a Szerb Intézet
Felelős szerkesztő: Eredics Gábor
Társszerkesztő: Lásztity Péró
(A kotta-kézirat megjelenése Vásárhelyi Gábor szíves hozzájárulásával történt)
(A kéziratot az MTA BTK ZTI Bartók Archívuma őrzi)

Bartók Béla bánáti szerb népzenei fonográf-jegyzeteit 1935-ben vetette papírra, s készítette elő a nyomda számára azonban, csak tíz darab példányban sikerült sokszorosítania. Ezeknek a feljegyzéseknek egy része nyomtatott formában először 1971-ben látott napvilágot. A 2000-es évek elején a Vujicsics Egyesület úgy döntött, hogy Bartók szerb népzenei feljegyzései egy bővebb kiadást is megérnének, azonban a siker a kiadványhoz szorosan kapcsolódó „Bartók Béla és a szerb zene kapcsolata” c. tanulmánykötet megjelenése után következett be.
Bartók Béla – Szerb és bolgár parasztzene a Bánátból című kiadvány Bartók Béla saját fonográf-feljegyzéseit tartalmazza, mely 21 szerb és 7 bolgár (a bánáti Vinga településről) dallamból áll. A feljegyzések mind olvashatóak és átláthatóak, melyek a zenészek számára is hasznosak lehetnek. A közel 40 oldalas kiadvány végén Vikárius László, az MTA BTK ZTI Bartók Archívuma igazgatójának utószava található (magyar és szerb nyelven).

Szerb fordítás: Hajdzsan Náda
Szakmai segítség: Jelena Jovanović (SZTMA Zenetudományi Intézet, Belgrád)
Anyagi támogatás: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Szerb Intézet, MTA BTK Zenetudományi Intézete, Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Zuglói Szerb Önkormányzat és a Fővárosi Szerb Önkormányzat.

A kiadvány megvásárolható a Szerb Intézetben (Budapest, V. kerület, Veres Pálné u. 19. II. emelet – Tökölyanum épülete; tel.:+36-1-782-1639, e-mail: info@srpskiinstitut.hu)