SZERB KERESZT A TABÁNBAN

Az eltűnt „Rácváros” régi terének, a Kereszt térnek az emlékét őrzi a Krisztina körút mögött, a tabáni domboldalon nyugvó szerb görögkeleti kőkereszt. Egykor ezen a helyen volt a régi szerb temető, melyre a hely korábbi elnevezése „Régi temető tér” és az odavezető utca „Temető utca” is utalt.

Vujicsics Sztoján emlékei alapján, még a XX. század elején, a tabáni szerbek Húsvét hétfőn a liturgia után körmenetben vonultak ki a kereszthez, ahol az itt nyugvók emlékére elénekelték a feltámadási tropáriont. Sőt, a II. világháború előtti években – szintén az ő emlékei alapján – a Virágvasárnapot megelőző szombaton, Lázár szombatján, szintén e kereszthez zarándokoltak ki fűzfavesszőért a hívők. (A szerbeknél barka helyett fűzfavesszőt szentelnek meg).

Mivel a II. világháború alatt a kereszt is megrongálódott, a Budapesti Városszépítő Egyesület 1987-ben felújíttatta és a következő feliratot helyezte el rajta:

«Ezt a kőkeresztet 1865-ben állították a tabáni görögkeleti szerb egyház hívei az 1930-as években lebontott Tabán Kereszt nevű terén. A várostörténeti emléket helyreállította a Budapesti Városszépítő Egyesület 1987.»

Szintén ekkor újították fel a rajta lévő ikont is, mely a keresztre feszített Krisztust ábrázolja.

2004-ben a budai szerb önkormányzatok finanszírozásával elhelyezésre került a szerb nyelvű emléktábla is.