MEGJELENT MILAN MICIĆ ÚJ KÖNYVE

„Srbi optanti iz Mađarske u Kraljevini Jugoslaviji (1921-1941) [A magyarországi szerb optánsok a Jugoszláv királyságban (1921-1941)]”

2020. júliusában megjelent Milan Micić új könyve a magyarországi szerbek optálásáról „A magyarországi szerb optánsok a Jugoszláv királyságban (1921-1941)” címmel. A kiadvány központi témája a Bánát, Bácska, Szerémség és Baranyába érkező optánsok új lakóteréhez és lokális közösségekhez való alkalmazkodása, mint történelmi folyamat, valamint a betelepültek élete és a településen betöltött modernizációs szerepük, az új lokális identitás kialakulásának számbavételével. A mű hiteles források és szakirodalom alapján készült el. A témában már korábban megjelent művek mellett (pl. Nikola Gađeš, Gojko Malović munkái) és a korabeli nyomda mellett a szerző az újvidéki, nagybecskereki és a kikindai forrásokra is hagyatkozott, csak úgy, mint az egyházközségi iratokra.

A kötet különlegessége, hogy szerzője nemcsak az optáció általános folyamatait mutatta be, hanem a család, mint mikroközösség és az egyén, mint történelem tárgya sorsával is foglalkozott ezekben a viharos és traumatikus migrációs folyamatokban. (Đorđe Đurić recenziójából)

This image has an empty alt attribute; its file name is Milan-Micic_knjiga001-1-708x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Milan-Micic_knjiga002-1-709x1024.jpg

A kötet szerb nyelven jelent meg a budapesti Szerb Intézet kiadásában. A kiadvány szerkesztője: Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója.