MILAN MICIĆ: „SRBI OPTANTI IZ MAĐARSKE U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI (1921-1941) [A MAGYARORSZÁGI SZERB OPTÁNSOK A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁGBAN (1921-1941)]” – 2020

BUDAPEST – 2020

SZERKESZTŐ: LÁSZTITY PÉRÓ

2020. júliusában a Szerb Intézet Nonprofit Kft. támogatásával megjelent Milan Micić új könyve a magyarországi szerbek optálásáról „A magyarországi szerb optánsok a Jugoszláv királyságban (1921-1941)” címmel. A kiadvány központi témája a Bánát, Bácska, Szerémség és Baranyába érkező optánsok új lakóteréhez és lokális közösségekhez való alkalmazkodása, mint történelmi folyamat, valamint a betelepültek élete és a településen betöltött modernizációs szerepük, az új lokális identitás kialakulásának számbavételével. A mű hiteles források és szakirodalom alapján készült el. A témában már korábban megjelent művek mellett (pl. Nikola Gađeš, Gojko Malović munkái) és a korabeli nyomda mellett a szerző az újvidéki, nagybecskereki és a kikindai forrásokra is hagyatkozott, csak úgy, mint az egyházközségi iratokra.

A kötet különlegessége, hogy szerzője nemcsak az optáció általános folyamatait mutatta be, hanem a család, mint mikroközösség és az egyén, mint történelem tárgya sorsával is foglalkozott ezekben a viharos és traumatikus migrációs folyamatokban. (Đorđe Đurić recenziójából)

A szerb nyelvű könyv 2020-ban a Szerb Intézet Nonprofit Kft. támogatásával jelent meg Budapesten.