ÉRTÉKEINK IX.

A BUDAPESTI “ILLÉS-KÚT”

A főváros pesti oldalán sétálva számos olyan épülettel és építménnyel találkozhatunk, amelyek a szerbekhez kötődnek. Elég csak a belváros, vagy a Váci utca környékére gondolnunk. Egy kissé távolabb, ám még mindig Pest forgalmas övezetében található Illés-kútja, a szerbek búcsújáró kegyhelye, ami a Ludovika tér közelében, a mai Természettudományi Múzeum területén áll. A tegnapi napon, augusztus 2-án ezen a helyen ünnepelték meg a budapesti szerbek Szent Illés napját. Az egykor kitűnő vízéről ismert forrás-kút története Corvin Mátyás uralkodásának idejéig vezethető vissza. Egy későbbi feljegyzés szerint, 1696 nyarán, a szentendrei nagy tűzvészt követően, III. Arsenije Čarnojević szerb pátriárka az udvari kamarához fordulva kért engedélyt arra, hogy az Illés kútjához közel utaljanak ki számára egy kisebb házat. Mindebből következtethető, hogy az itt élő szerbek már korábban is kegyhelyként tekintettek a forrásra. Szintén, egyéb visszaemlékezésekben írnak arról, hogy a kút vízét Mária Terézia és fia II. József is szívesen fogyasztotta.

Forrás: Leyrer: Die Stadt Pesth und ihre Umgebung 1803. Wien


A 18. század végén, 1795-ben a forrás fölé egy klasszicizáló stílusú, kőfaragványokkal díszített kútházat emeltek, melynek szépségéről egy 1803-ban kiadott útikönyvben szereplő rajz is tanúskodik.A kegyhely kultusza Szent Illés próféta ünnepéhez kötődik, a környéken élő pravoszláv szerbek ezen a napon körmenetben vonultak a kúthoz, ahol vízszentelési szertartást végeztek. A Ludovika akadémia felépítésével és terjeszkedésével fokozatosan csökkent a hajdani Illés-kút jelentősége, s amikor az Orczy-kertet elkerítették és az Akadémia parkja lett, megszűntek a körmenetek. Így szép lassan nyoma veszett a híres forrásnak, majd később az emléke is elhalványult, egészen a rendszerváltás idejéig. Ekkor ugyanis, Búza Péter várostörténész kitartó munkájának köszönhetően fellelték a XVIII. századi kút maradványait és sor került rekonstrukciójára is.

Emléktábla az Illés-kútnál


A hitelesen helyreállított objektum 1991-ben készült el, ahová azóta a fővárosi szerbek évről-évre újból elzarándokolnak, felelevenítve Szent Illés ünnepének hagyományait.

(Forrás: Vujcsics Sztoján: Szerbek Pest-Budán, 2009/ Dujmov Dragomir: Budimpeštom srpski znamen, 2012)