LÁSZTITY PÉRÓ – KÁPLÁN SZOFIA: UTCANEVEK A HELYI NYELVI ÉS KULTURÁLIS TRADÍCIÓK TÜKRÉBEN SZERBEK ÁLTAL LAKOTT MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN (2020)

2020. december 8-án a Nyelvtudományi Intézet kiadásában megjelent a „Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon” című elektronikus tanulmánykötet. A kiadvány felelős szerkesztője Borbély Anna, az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.

A kötet szerzői között jelen van Lásztity Péró, a budapesti Szerb Intézet igazgatója és Káplán Szofia – kulturális antropológus, a Szerb Intézet tudományos munkatársa. Tanulmányuk címe: Utcanevek a helyi nyelvi és kulturális tradíciók tükrében szerbek által lakott magyarországi településeken.

Rövid ismertető a kiadványról: „A kötet tanulmányai a magyarországi nemzetiségekről szólnak, és a beások, bolgárok, horvátok, németek, örmények, romák, románok, szerbek, szlovákok, szlovének és ukránok közösségeire vonatkozó nyelvi tájkép egy-egy szeletét ismertetik. A kötet célja a nemzetiségek jelenlétét megmutatni a magyarországi nyelvi tájképben. A szerzők az általuk bemutatott közösségek tagjai, aktivistái és kutatói, akik maguk választották ki tanulmányuk központi témáját. Ezek a témák segítenek abban, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk arról, ahogyan a magyarországi nemzetiségek nyelve és kultúrája a nyelvi tájképben megjelenik, de abban is, hogy kiderüljön: hol nem jelenik meg, hol hiányzik.

A tanulmány elérhető ezen a linken (123-150. o.): http://www.nytud.hu/publ/nemzetisegi_nyelvi_tajkep/nemzetisegi_nyelvi_tajkep.pdf