VUJICSICS TIHAMÉR: A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁVOK ZENEI HAGYOMÁNYAI (ÚJ KIADÁS) – 2020

BTK ZENETUDOMÁNYI INTÉZET ■ HAGYOMÁNYOK HÁZA ■ SZERB INTÉZET ■ VUJICSICS EGYESÜLET
BUDAPEST, 2020

FELELŐS FŐSZERKESZTŐ: Richter Pál
SZERKESZTŐK: Jelena Jovanović, Danka Lajić Mihajlović
A SZERKESZTŐK MUNKATÁRSAI: Vujicsics Marietta, Lásztity Péró, Eredics Gábor

Vujicsics Tihamér (1929–1975) 1978-ban Budapesten megjelent Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj/A magyarországi délszlávok zenei hagyományai című könyvének új, kritikai és bővített kiadása, amely most az olvasók kezébe kerül, több szempontból is továbbfejlesztette az eredeti változatot.
Mindenekelőtt a kötet újabb, még Vujicsics által készített lejegyzésekkel s így új dallamvariánsokkal gazdagodott, és közreadásuk korszerű népzenetudományi elvek alapján történt. A kiadás tudományos szempontból lényeges, teljesen új eleme a több funkciót betöltő online elérhető Melléklet, amely nemcsak Vujicsics hagyatékában megőrzött, terepen vagy stúdióban készített népzenei hangfelvételeket tartalmaz, hanem a zenei anyaghoz és Vujicsics népzenekutatói tevékenységéhez kapcsolódó más jellegű dokumentumokat is, és a kéziratos átírásokat, jegyzeteket, fényképeket.