MEGJELENT LÁSZTITY PÉRÓ TANULMÁNYA A MAGYARORSZÁGI SZERB PRAVOSZLÁV TEMETŐKRŐL

2020. december végén megjelent Lásztity Péró – a budapesti Szerb Intézet igazgatójának – tanulmánya „A magyarországi szerb ortodox temetők, sírok és síremlékek” címmel a Regio folyóirat 28. évf. 3. számában.

„A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé” – olvasható a folyóirat honlapján.

A tanulmányról röviden:

ABSZTRAKT: Balkánról betelepülő ortodox szerbek a 15. sz. óta élnek és temetkeznek a mai Magyarország területén. Korai temetőik nem maradtak fenn, régészeti kutatásuk nem tartozik a szakma érdeklődésének homlokterébe. Mindössze pár 16. sz-i ráckevei és 17. sz. végi budai sírkő utal az egykori szerb ortodox templomok körül kialakuló temetkezési helyekre. Az 1690. évi nagy bevándorlása (Velika seoba) után egyházi kötődésű privilégiumokat kapott magyarországi szerbség számos városban és az általuk lakott falvakban egyaránt létrehozta temetőit, melyeket kevés kivétellel legkésőbb a 20.sz-ban likvidálták, azonban ezekből a temetőkből jelentős számú művelődés- és művészettörténeti értéket képező síremléket sikerült megmenteni és a ma is működő szerb ortodox templomoknál, illetve temetőkben elhelyezni. Mivel a helyi szerb közösségek jelentős része a kitelepülés (1920-1931), elvándorlás és asszimiláció miatt elnéptelenedett, a tipikusan 19-20. sz. fordulóján megnyitott mai temetők mintegy fele pusztul és erősen veszélyeztetett.
A Szerb Intézet által 2011-2014 között 65 településen elvégzett felmérés során nyilvántartásba vett sírok, síremlékek és sírfeliratok egy olyan, hamarosan interneten is elérhető elektronikus adatbázist képeznek, amely alapja lehet egy szakmailag megalapozott programnak a magyarországi szerbek e fontos örökségének védelmére.

A teljes szöveg elérhető az alábbi linken:

https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/326/_6