SZERB NYELVI, HELYTÖRTÉNETI, TÖRTÉNELMI ÉS NÉPRAJZI ANYAGGYŰJTÉSRE KIÍRT 2020. ÉVI PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

2020.tavaszán az Szerb Országos Önkormányzat és a Szerb Intézet közös pályázatot írt ki  ”Magyarországi szerb nyelvi, helytörténeti, történelmi és néprajzi anyaggyűjtés” címmel. A pályázatra olyan egyének is nevezhettek, akik nem rendelkeznek szakmai előképzettséggel, valamint csoportos nevezésre is lehetőség volt (pl. tanárok és diákjaik). A beérkezett pályaműveket a következő témákban várták: szerb eredetű mikrotoponímák, lokális szerb vezetéknevek, családnevek és becenevek gyűjtése, lokális kifejezések, fotódokumentációk a szerb feliratokról, valamint, egykoron vagy ma is szerbek által lakott település szellemi kulturális értéke.

A meghosszabbított pályázati határidőig, 2020. decemberéig összesen öt pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatokat tekintve a Bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a munkák nagyrészt megfeleltek a pályázati javaslatban foglalt követelményeknek. A pályázatokat a pályázati kiírásban szerepelt kritériumok és szempontok szerint rangsorolták – az összegyűjtött anyag mennyisége és értéke, a dokumentáció és a dokumentáció műszaki minősége alapján.

A Bíráló Bizottság tagjai: Dr. Mladena Prelić (Belgrádi Tudományos Akadémia, SASA), Vladan Jovanović (Belgrádi Tudományos Akadémia, SASA), Lásztity Péró, a budapesti Szerb Intézet igazgatója és Káplán Szofia (kulturális antropológus – Szerb Intézet) voltak. A koronavírusjárványra való tekintettel a Bizottság idén online keretek között tartotta meg ülését, 2020. december 4-én. Szintén a korlátozások figyelembevételével a Bizottság által felterjesztett ajánlások alapján a pályázati eredményekről született döntést végül a Szerb Országos Önkormányzat elnöke hozta meg, 2020. december 23-án.

A Bizottság megállapította, hogy idén két olyan munka érkezett be mely minden tekintetben megfelelt a pályázati követelményeknek. Ezen kívül érkezett egy magyar nyelvű szöveg és további két pályázat, amelyek azonban a kiírt tematikán kívül estek.

A Bizottság két díjazottan terjesztett fel.

A díjazottak listája:

  1. helyezést ért el Rusz Borivoj, egykori képviselő munkája Deszkről, „A házépítés története és Deszk falu fejlődése az évszázadok során – utcák és utcanevek egy Maros-menti településen, Deszken”
  2. helyezést ért el Dujmov Milán történelem szakos középiskolai tanár, a budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Iskola munkatársa, aki „A magyarországi szerb családok vezetéknevei Észak-Bácskából” című munkájában, az oszmán török összeírásokat (deftereket) analizálta és használta fel.

A pályázat további nyertesei:

Elismerő oklevélben és pénzjutalomban részesült továbbá Csupics György, százhalombattai lakos, aki munkájában a helyi karácsonyi hagyományokat összegezte, édesapja, Dimitrije Csupics (szül. 1923.) emlékezései alapján.

Szintén hasonló elismerésben részesültek Slavica Zeljković a magyarországi szerb nyelvű hetilap „Srpske nedeljne novine” újságírója és Szilágyi József, a magyarországi rác közösségek kutatója, közös pályamunkájuk révén, melyben a tököli és a lórévi lakodalmi hagyományok néprajzi szempontú leírását mutatták be, gazdag és értékes fényképanyaggal.

Elismerésben részesült továbbá Balázs Dániel és B. Gergely Zsolt munkája, a DANUrB+ LP BME Team tagjai, akik munkájukban a Duna menti szerb kulturális örökség etnikai és toponímiai hátterét vizsgálták Magyarországon.

Összeségében a Szerb Országos Önkormányzat és a budapesti Szerb Intézet úgy véli, hogy a pályázat meghirdetése szélesebb körű tevékenységet indított el a szerb mikrotoponímiák és patronímiák gyűjtésében.

Az ünnepélyes díjátadó, a pandémia okozta korlátozások enyhítésével, a Szerb Országos Önkormányzat dísztermében kerül majd sorra, melyről minden nyertes pályázó értesítést fog majd kapni.

SZOÖ – SZI