A NÉPVISELET ÉRTÉKE

A népviseletek tanulmányozása segítségül szolgálhat a különböző nemzetek anyagi kultúrájának megismerésében. A viselet értelmezhető az etnikai identitás szimbólumaként, amellett művészi és esztétikai értékekkel is rendelkezik. Ugyanakkor a népviseletek további információkat is rejtenek számunkra: bizonyos darabok beszélnek az éghajlati viszonyokról, a tágabb értelemben vett közösség jólétéről, valamint az egyén és családjának vagyoni helyzetéről is.

A viselet szintúgy tükrözi az egyes társadalmi rétegek közötti különbségeket, vagy akár az egyéni, individuumra jellemző jegyeket egy adott társadalmi csoporton belül. Ilyen formában, a népviselet egy vizuális közvetítő eszközként is felfogható, amely az egyén és közössége, vagy más közösség közötti kommunikáció része.

“Viselője szempontjából, az öltözet fontos szerepet játszott a társadalmi helyzetének és a nemének, korának meghatározásában, annak alapján rögtön meghatározhatóvá vált az egyén szerepe közösségen belül és azon kívül is. A viselet díszítéseinek státuszszimbóluma volt. Egyrészt szolgált a tárgy megszépítésére, ezáltal is rámutatva annak értékére, másrészt, gyakorta ki is emelte az. (…) A felhasznált anyagok és motívumok gazdagsága a tulajdonos számára nemcsak anyagi értelemben jelentett értéket. Egyfajta mutatója volt viselője magasabb társadalmi és gazdasági helyzetének, vagyonának és tekintélyének. (…) Ugyanakkor viselője és készítője számára a díszített ruhadarab a versengés és a szemrevételezés egyik eszköze volt: elkészíteni, majd később viselni a ”szebbet és a jobbat” – erőteljes társadalmi üzenetet közvetített.” (Niškanović és Mikulić 2016:49)

Forrás: Нишкановић, Вилма и Татјана Микулић (2016): Гуњ, јелек, прслук. Каталог изложбе. Београд: Етнографски музеј https://narodnenosnjesrba.rs/ser/index.html

Fénykép: Szerb női viselet Hercegovinából – Studio portrait of a woman wearing traditional Christian clothes, © The Austrian Museum of Folk Life and Folk Art, ÖMV/pos/1333