BARANYAI SZERB TEMPLOMBELSŐK FOTÓDOKUMENTÁCIÓJA

A magyarországi szerbek tárgyi örökségének legjelentősebb és leglátványosabb korpuszát a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye jelenlegi és egykori ortodox templomai alkotják. Ez az örökség túlmutat a határokon, a teljes szerb örökség különös értékű elemét alkotja. A korpusz jelenleg 42 templomot és 4 kápolnát tartalmaz, melyek a jelenlegi egyház fennhatósága alá tartoznak. (Ezen felül beszélhetünk 16 további templomról, amik a 20. század folyamán más vallási közösségek vagy önkormányzatok tulajdonába kerültek. Illetve 17, a 20. században lerombolt templomról.) A templomok többnyire a 18. közepén és a 19. század közepén épültek, gyakran régebbi szerb imahelyek helyén.

A Budai Szerb Egyházmegye engedélyével, a Szerb Intézet az elmúlt években kidolgozta, majd elkezdte a fotódokumentációs terepmunkát a magyarországi szerb templomokban. Először a grábóci szerb ortodox kolostor ikonosztáza, a kántorszékek és az Istenszülő trónusa került dokumentálásra. Emellett, jelentős részben elkészült a Nagyboldogasszonynak felszentelt ráckevei szerb ortodox templom és a székesfehérvári templom belsejének feldolgozása is.

2021. szeptember végén Baranyában folytatódott a szisztematikus munka Jaksity Iván fotográfusnak és Dr. Golub Xénia művészettörténésznek köszönhetően. A terepmunka során a következő templombelső részletek kerültek dokumentálásra: freskók, ikonok, ikonosztáz, kántorszékek és zászlók.

A dunaszekcsői szerb ortodox templom