A KISEBBSÉGEK ÉS EMBERI JOGOK BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE BELGRÁDBAN

2021. október 21-én 12:00 órai kezdettel Belgrádban tartotta ülését a Belgrádi Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia (SANU) Kisebbségek és Emberi Jogok Kutatási Bizottsága. Az ülésen a bizottság tagjaként részt vett a Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója, valamint Váradi Tibor akadémikus, Korhecz Tamás professzor, Miodrag Jovanović prof., Vukašin Pavlović prof., Branko Ćupurdija prof., Dr. Zoran Lutovac, Dr. Mladena Prelić, Dr. Biljana Sikimić és Dragica Puljarević.

Az első napirendi pontban a bizottság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából monográfia elkészítését és kiadását tárgyalták. A kiadványban többek között Lásztity Péró tanulmánya is megjelenik majd, „A NEMZETI KISEBBSÉGEK ÉS EMBERI JOGOK BIZOTTSÁGÁNAK 30 ÉVES MUNKÁJA – a régió szerb kisebbségi közösségeinek szemszögéből, különös tekintettel Magyarországra és Romániára” címmel. Szintén az első napirendi pont keretein belül esett szó a „Cincárok Szerbiában, identitás és kulturális cserekapcsolatok” témakörben folyó munka folytatásáról, amelyről Dr. Mladena Prelić tájékoztatta a testület tagjait. A testület részéréről azt a javaslatot kaptuk, hogy a témában, Lásztity Péró írjon Dumcha Jenő, egykori szentendrei polgármester életéhez kapcsolódóan.

A második napirendi pontban Lásztity Péró felvetette a Szerb Intézet kiadványainak az Akadémián való bemutatásának lehetőségét. Javasolta, hogy jövőre mutassák be a Vujicsics Tihamér – A magyarországi délszlávok zenei hagyományai című kötet, újonnan megjelent, bővített kiadását.  Az előterjesztést azzal a megkötéssel fogadták el, hogy a könyvbemutató időpontját később kell meghatározni.

Az ülésen az említett feladatokon, javaslatokon túl a 2021. évi munkáról szóló beszámolót és a következő, 2022-es év munkatervére vonatkozó javaslatokat tárgyalták. Az intézet igazgatója bemutatta az Igazgatóság tagjainak a Szerb Intézet Nonprofit Kft. 2021. évi munkáját, valamint a jövőbeni terveket, amelyek a Belgrádi Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia (SANU) több intézetével való együttműködését szorgalmazták.

(LOGO: https://avito.rs/sr/reference/sanu-logo/)