KÖNYVBEMUTATÓ – A MAGYARORSZÁGI SZERB OPTÁNSOK A JUGOSZLÁV KIRÁLYSÁGBAN (1921-1941)

2022. február 25-én, pénteken a Matica Srpska dísztermében mutatták be Dr. Milan Micić, a Matica Srpska főtitkárának ” A magyarországi szerb optánsok a Jugoszláv királyságban (1921-1941)” című könyvét, amely a budapesti Szerb Intézet gondozásában jelent meg. A program elején elhangzott köszöntő beszédet prof. Dr. Dragan Stanić, a Matica Srpska elnöke tartotta.

A könyvről részletesen Lásztity Péró, a könyv szerkesztője és intézetünk igazgatója, valamint Dr. Milan Gulić tudományos főmunkatárs, a kiadvány lektora beszélt.

Rövid összegzés a műről:

2020. júliusában a Szerb Intézet Nonprofit Kft. támogatásával megjelent Milan Micić új könyve a magyarországi szerbek optálásáról „A magyarországi szerb optánsok a Jugoszláv királyságban (1921-1941)” címmel. A kiadvány központi témája a Bánát, Bácska, Szerémség és Baranyába érkező optánsok új lakóteréhez és lokális közösségekhez való alkalmazkodása, mint történelmi folyamat, valamint a betelepültek élete és a településen betöltött modernizációs szerepük, az új lokális identitás kialakulásának számbavételével. A mű hiteles források és szakirodalom alapján készült el. A témában már korábban megjelent művek mellett (pl. Nikola Gađeš, Gojko Malović munkái) és a korabeli nyomda mellett a szerző az újvidéki, nagybecskereki és a kikindai forrásokra is hagyatkozott, csak úgy, mint az egyházközségi iratokra.

VIDEÓ

Az eseményt a Matica Srpska közvetítette, amelyet megtekinthetnek a Youtube csatornájukon:

FÉNYKÉPEK

Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója
dr. Milan Micić a kötet szerzője
dr. Dragan Stanić, a Matica Srpska elnöke
dr. Milan Gulić, a könyv lektora

„Közösség által ellenőrizve” ikon