MEGTARTOTTA ELSŐ TALÁLKOZÓJÁT A SZERKESZTŐI BIZOTTSÁG

2022. április 5-én megtartotta első megbeszélését a szerkesztői bizottság az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont újonnan tervezett Többnyelvűség Magyarországon – Összehasonlító vizsgálatok hat nemzetiségről című kötete kapcsán. A megbeszélésen a magyarországi nemzetiségek tudományos szervezeteinek kutatói vettek részt, többek között a Szerb Intézet munkatársai.

A tervezett kiadvány a „Mecenatúra „Tudományos kiadványok, szakkönyvek papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű elektronikus formátumban történő megjelenésének támogatása” pályázat (MEC K 2021 141233) keretében fog megjelenni, online és nyomtatott formában is. A könyvben egy korábbi, a Nyelvtudományi Kutatóközpont által támogatott, a magyarországi nemzetiségek helyzetéről szóló kutatás eredményeit adják majd közre, ugyanakkor, a kötet célja, hogy az azóta eltelt időben kapott új eredmények is belekerüljenek a kiadványba, a kétnyelvűség, a nyelvhasználat, a nyelvi tájkép és a nemzetiségi oktatás és önkormányzatok Magyarországon témájában végzett kutatásokból.

A kiadvány főszerkesztői: Dr. Borbély Anna (Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest) és Dr. Bartha Csilla (Többnyelvűségi Kutatóközpont, Budapest)

A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Orsós Anna (PTE-BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék), Dr. Erb Mária (Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék, Magyarországi Németek Kutatóközpontja), Dr. Tuska Tünde (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, SZTE Nemzetiségi Intézet – Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék), Uhrin Erzsébet (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete), Lásztity Péró (Szerb Intézet) és Káplán Szofia (Szerb Intézet).

(A kezdőlapon használt kép forrása: http://www.nytud.hu/)