ELHUNYT DR. EPERJESSY ERNŐ

Mély fájdalommal tudatjuk Önökkel, hogy 2022. május 19-én, életének 93. évében elhunyt Dr. Eperjessy Ernő néprajzkutató, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja.

Eperjessy Ernő 1929. augusztus 30-én született Almamelléken. A pécsi és újvidéki tanári tanulmányai után Őrtiloson (Tiluš) kapott állást, mint “tanyasi tanító”, emellett írástudatlan felnőtteket oktatott.

1958 és 1964 között levelező tagozaton irodalmat, történelmet és néprajzot hallgatott az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol később a diplomát is szerzett. A kistelepülési iskolás újraszervezése miatt, 16 évnyi tanyasi tanítói munkáját követően Budapestre költözött. Itt gimnáziumi tanárként helyezkedett el, majd 1967-től 1971-ig a A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének tagja volt. 1971-ben szerezte meg egyetemi doktorátusát magyar nyelvészetből. 1972–1993 között az Oktatási és Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Osztályának munkatársa, majd főtanácsosa volt. Nyugdíjazása után 1993–1996 között Budapesten a Magyar Rádió idegen nyelvű adásainak munkatársaként tevékenykedett.

Е tevékenységei mellett Őrtilos folklórjával és hagyományaival, valamint a magyarországi délszláv nemzetiségek népzenéjével foglalkozott. 1980-tól 2006-ig a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának titkára, majd elnöke volt. 1993-tól, Grin Igorral és Kruppa Andrással együtt több évig a Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia főszervezője volt. A konferencián elhangzott előadásokról szóló tanulmánykötetek a mai napig fontos forrásként szolgálnak a magyarországi nemzetiségi néprajz kutatói számára.

Irodalmi est a budapesti Szerb Klubban
Az asztalnál ülnek: Vladan Jovanović, a Szerb Klub titkára, Dr. Eperjessy Ernő, néprajzkutató, Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója