MEGEMLÉKEZÉS A SÁRVÁRI INTERNÁLÓTÁBOR ÁLDOZATAIRÓL

2023. június 10-én a magyarországi szerbek képviseletében Rusz Boriszláv, a Fővárosi Szerb Önkormányzat elnöke és Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója a munkatábor áldozatainak hozzátartozóival és leszármazottaival együtt tiszteletüket tették a Sárvári internálótábor emlékhelyénél.

Lásztity Péró és Rusz Boriszláv (FOTÓ: privát)

1941 tavaszán Magyarország visszacsatolta Bácskát és a Muravidéket, aminek következtében sok délszláv ajkú lakos is Magyarország területére került. 1941. június 13-tól a “gyanúsnak” tekintett jugoszlávokat internálták, egy ilyen tábor alakult ki az egykori sárvári Műselyemgyár területén is.

E viharos történelmi időkről Dr. Urosevics Daniló Szerbek a barcsi és sárvári internálótáborban 1941-1945 című könyve ad nekünk beszámolót, amely 2016-ban jelent meg, a Szerb Intézet támogatásának köszönhetően.