LÁSZTITY PÉRÓ ELŐADÁSA SZEGEDEN A 2022-ES NÉPSZÁMLÁLÁS ELSŐ EREDMÉNYEI KAPCSÁN

A 2022-ben lezajlott népszámlálás adatai szerint 9 603 634 fő a Magyarország népessége, amelyből összesen 492 377 fő vallotta magát a törvény által elismert 13 nemzetiség valamelyik tagjának. Ez 150 000 fővel kevesebb az előző 2011-es népszámlálási adatokhoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint Magyarországon 2022-ben azon szerbek száma, akik szerbnek vallották magukat, és akik családjukon és társadalmukon belüli kommunikációjuk során használják a szerb nyelvet 11 622 fő volt, tehát 1584-el több, mint 2011-ben.

A népszámlálási adatok nyilvános elemzését a magyarországi szerb közösségen belül először Szegeden tartották 2023. októberében, ahol Lásztity Péró, a Budapesti Szerb Intézet igazgatója beszélt az első következtetésekről.

Az esemény kapcsán ajánljuk a VAROS RTV által készített szerb nyelvű riportot:

Lásztity Péró – a Szerb Intézet igazgatója